Šta je DPF (Diesel Particulate Filter)?

Generalno, DPF je napravljen tako da skuplja čestice gareži. Kad zapremina čestica dođe do određenog nivoa pokreće se regeneracija i sprži deo tih čestica. Međutim, pri svakom požaru, ostatak je pepeo. Taj pepeo koji se skuplja u DPF je u stvari ono što mnogima stvara glavobolje. Saznajte kad je potrebno čišćenje ili zamena.

dpf unutrašnjost

Šta je regeneracija?

Regeneracijom se naziva sam proces spaljivanja sakupljenih čestica. U toj situaciji kompjuter prosleđuje motoru informaciju da je neophodno pokrenuti regeneraciju. Zatim motor ubrizgava dodatnu količinu goriva kako bi se postigla veća temperaturu u izduvu. To se manifestuje radom na višim obrtajima i tako se čestice spaljuju. Određena količina pepela pri spaljivanju ostaje u samom DP filteru i tako se pravi talog koji se skuplja.

 

Termini aktivna i pasivna regeneracija?

Pod aktivnom regeneracijom podrazumeva se situacija u kojoj se prilikom vožnje dostigne temperatura u izduvu od minimalnih 352°C. Visoka temperatura praktično spaljuje čestice. Da bi se postigla toliko velika temperatura, neophodno je 20-30min voziti tako da se motor konstantno vrti između 2000-2500rpm. Pasivna regeneracija je objašnjena u prethodnom pasusu. To je regeneracija pri kojoj vozilo naknadno dodatno podiže temperaturu u izduvu. Samo trajanje regeneracije zavisi od generalnog stanja filtera, kao i koliko dugo nije bilo regeneracije. Što se tiče regeneracije u toku vožnje, takođe može biti i pasivna i aktivna. Aktivnu praktično vozač prouzroukuje stilom vožnje (kao što je objašnjeno), dok se pri pasivnoj ubrizgava dodatna količina goriva. U toku vožnje često nećete ni primetiti kad je regeneracija u toku.

 

Kad se pokreće regeneracija?

Regeneracija DPF se pokreće nakon određenog broja kilometara koje je proizvođač propisao, ili kad trenutna količina čestica dostigne određen nivo. Zavisi i od stila i uslova vožnje. Neko ko ima pretežno gradske, kraće relacije će češće imati regeneracije od nekoga ko pretežno vozi na otvorenom putu.

 

Kako da znate kad je pokrenuta regeneracija?

Motor malo promeni zvuk, kao da se čuje blago šuštanje. Obrtaji na leru, dok je vozilo u mestu ne budu ~800rpm kao i inače, već ~1000rpm (ovo zavisi od motora i auta, ali većini je oko ~750-800rpm normalno na leru). Po zaustavljanju vozila, pre isključivanja motora, obratite pažnju na obrtaje. NEMOJTE GASITI VOZILO KAD JE REGENERACIJA U TOKU! Glavni uzrok problema sa DPF je upravo prekidanje redovnog spaljivanja čestica propisanog od strane proizvođača. Naravno, desiće se da stignete negde i ne možete čekati. Ništa strašno, samo se trudite da kad imate vremena ipak ostanete u vozilu. Desetak minuta Vam neće oduzeti mnogo vremena, a može Vas spasiti dobrog troška.

 

Kako da znate da li je na Vašem vozilu DPF zapušen, odnosno koliko pepela ima?

Dok vozilo samo radi redovnu regeneraciju, sve je u redu, ne brinite. Kad dođe do određenog procenta zapušenosti filtera, moguća je samo regeneracija pokrenuta putem dijagnostike. Kad filter postane još zapušeniji, nije više moguće raditi regeneraciju i morate nešto preduzeti po tom pitanju. Smanjuje protok vazduha kroz izduvnu granu, motor ne može da radi normalno i ne hladi se kako treba. Kao posledica javljaju se razna oštećenja zbog previsoke temperature ulja u motoru. Uvek nas možete kontaktirati da proverimo trenutno stanje filtera na Vašem vozilu, uz bilo koju adaptaciju, provera je gratisKONTAKTIRAJTE NAS

 

Šta činiti ako je filter ipak zapušen?

Na našim prostorima se mahom voze vozila sa 250.000+km na satu, na kojima je filter već došao na visok nivo zaprljanosti, te vlasnike dočekaju problemi sa istim. DPF je napravljen tako da se na određenom nivou zapušenosti zameni.

Postoji nekoliko solucija:

  • Originalan (1000+€ u zavisnosti od proizvođača i modela)
  • Zamenski je u proseku oko 500€, takođe zavisi od toga koji je konkretno automobil u pitanju, kao i od toga koji servis ga nabavlja i ugrađuje
  • Tu je i varijanta čišćenja filtera, ako je moguće očistiti ga. Ako su ćelije samog filtera još uvek u ispravnom stanju, cena je odokativno 100-150€, u zavisnosi od stanja i servisa gde se obavi.

Najjeftinija varijanta je izbacivanje filtera iz vozila fizički i isključivanje istog mapiranjem motora. Naš tim se ne bavi izmenama softvera motora i to nije preporučljivo uraditi jer se tim poduhvatom dodatno povećava nivo zagađenosti vazduha. Takođe u Republici Srbiji je najavljena kontrola izduvnih gasova na tehničkom pregledu.

Naša preporuka je da pokušate sa čišćenjem, ali u servisu koji ima iskustva i koji prethodno detaljno analizira fizički u kakvom stanju je filter i vredi li ga čistiti.

Regeneracije su sasvim normalna pojava, neka Vas to ne brine. Pri prvim simptomima da je filter zapušen, dobićete obaveštenje na tabli od senzora koji mere protok vazduha, dosta su osetljivi i prijavljuju čak i najmanje promene.

0